Turun Taidemuseo

Valtailta X Ympäristö

RajuLive Studio

28.10.2020 - 17:30 (UTC+3)

Valtasarja on Turun taidemuseon tuottama keskustelusarja, joka kutsuu yhteen eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisten aiheiden äärelle.

Ensimmäisessä valtaillassa ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Yrjö Haila ja kuvataiteilija Hertta Kiiski pohtivat, miten ihmisen ja luonnon suhteen muutos voisi auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Mitä toislajisuus, empatia, posthumanismi ja antroposeenin aika merkitsevät? Keskustelua moderoi nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin viestintäpäällikkö Laura Boxberg.

Voit osallistua keskusteluun livekatsomon chatissa tai somessa aihetunnisteella #valtailta

Keskustelijat

Yrjö Haila (s. 1947) toimi 1995–2014 ympäristöpolitiikan professorina Tampereen yliopistossa. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa ekologista eläintiedettä ja teoreettista filosofiaa. Hän on julkaissut seitsemän kirjaa sekä runsaat 300 tutkimuksellista artikkelia ja kommentaaria ekologiasta ja ympäristökysymyksistä.

Hertta Kiiskin (s.1973) teokset käsittelevät rakkautta, empatiaa ja suhdetta muunlajisiin pohjautuen usein posthumanismin ja ekofeminismin ajatuksiin. Hän lähestyy ekokatastrofia sen herättämien tunteiden näkökulmasta työskennellen valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, tilan sekä usein tyttäriensä kanssa.

Laura Boxberg (s. 1981) on nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin viestintäpäällikkö. Aiemmin hän on työskennellyt Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, Turun taidemuseossa sekä Turun yliopistossa. Hänet tunnetaan myös Taidematkustaja-blogin kirjoittajana.

_____

Turvallisemman tilan säännöt

Yhteisiä sääntöjä kunnioittamalla voimme luoda tähän tapahtumaan turvallisemman tilan.

 

  • Valta tuo vastuuta.Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen. Ole valmis reflektoimaan omaa käytöstäsi. Kyse ei ole rajoittamisesta tai kieltämisestä, vaan yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksen luomisesta. Kaikki ovat vastuussa sosiaalisen tilan luomisesta.

 

  • Tapahtumassa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää – ei rasismia, seksismiä eikä ableismia. 

 

  • Olettamisen tai yleistämisen sijaan pysy avoimena ja kuuntelevana.Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi. Kunnioita toisen puheenvuoroa. Käytä mahdollisuuksien mukaan sellaista kieltä, joka ei sulje ulos vaan on tiedollisesti saavutettavaa myös oman viiteryhmäsi ulkopuolella.

 

  • Ota vastuu omista sanoistasi ja teoistasi.Pyydä anteeksi heti, jos olet tehnyt väärin toista kohtaan.

 

  • Kommunikoi ja myötävaikuta positiivisen ilmapiirin luomiseksi.Epäkohdista saa ja pitää keskustella, mutta sen voi tehdä myös kunnioittavasti. Kysy, jos et ymmärrä tai tiedä. Keskustele. Auta omalla toiminnallasi keskustelevan tunnelman ja luottamuksentäyteisen ilmapiirin luomisessa.

 

  • Tahallisissa häiriötilanteissa annetaan ensin varoitus. Seuraava askel on tilasta poistaminen.

 

Tapahtuman vastuuhenkilöinä toimivat tuottaja Iida Ruohonen (iida.ruohonen@turuntaidemuseo.fi) ja museolehtori Elli Liippo (elli.liippo@turuntaidemuseo.fi).

 

____

 

 

SEURAAVAT VALTAILLAT

 

25.11.2020 klo 17.30–19 Valtailta x Talous. Vieraina Joona-Hermanni Mäkinen & Veikka Lahtinen

 

27.1.2021 klo 17.30–19 Valtailta x Ihmisyys. Vieraat julkistetaan lähempänä.


LiveKatsomo

Frequently Asked Questions