Valtakunnan metsien inventointi 100 vuotta

VMI100

Ravintola 10. Kerros

19.10.2021 - 13:30 (UTC+3)

Suomen metsien inventoinnit muodostavat ainutlaatuisen aikasarjan metsien kehityksestä. Ensimmäinen inventointi tehtiin jo 1920-luvulla. Tämä oli ensimmäisiä tilastolliseen otantaan pohjautuvia koko maan kattavia inventointeja maailmassa. Tästä lähtien inventoinnit on toistettu säännöllisesti, noin 5–10 vuoden välein. Inventoinneilla Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa alueittaisista ja koko maan metsävaroista, maankäytöstä ja metsien omistussuhteista sekä metsien hoidosta, terveydentilasta, monimuotoisuudesta, hiilivarastoista ja niiden muutoksista.

Seminaarin ohjelma:

13.20 Verkkolähetysalusta avautuu

13:30-13:35 Tervetulosanat, Johanna Buchert, pääjohtaja, Luonnonvarakeskus

13.35–13.45 Uusimmat Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset. Kari T. Korhonen, johtava tutkija, Luke

13.45-14.00 Turvemaat VMI:hin pohjautuvissa skenaariolaskelmissa. Kari Härkönen, tutkija, Luke

14.00–14.15 Mitä vanhat VMIt meille kertovat? Pekka Nöjd, erikoistutkija, Luke

14.15–14.30 Kasvillisuusinventointi: mitä tiedetään, ja mitä uutta uusi inventointi tuottaa? Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori, Luke

14.30–14.40 Juhlapuhe, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

14.45–15.45 VMI-tiedon hyödyntäjien puheenvuorot

  • Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö (etänä)
  • Karoliina Niemi, metsäjohtaja, Metsäteollisuus Ry
  • Mikko Tiirola, metsävaltuuskunnan pj, MTK Ry
  • Petri Sarvamaa, Euroopan parlamentin jäsen (videotervehdys)
  • Annika Kangas, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
  • Juhani Damski, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö

15.45–15.55 Yleisökeskustelua

15.55–16.00 Loppusanat, Jyrki Kangas, professori, UNITE-lippulaivan johtaja


LiveKatsomo

Frequently Asked Questions